Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 15.03.2017
Stav: Prijaté

TESTER

Mesto/obec
Becherov
Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 15.03.2017
Stav: Prijaté

aa

Mesto/obec
Becherov
Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 15.03.2017
Stav: Prijaté

TESTER3

Mesto/obec
Becherov
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 20.03.2017
Stav: Prijaté

test

Mesto/obec
Becherov
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 24.03.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Becherov
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 10.04.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Becherov
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 12.05.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Becherov
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 07.11.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Becherov
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 07.11.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Becherov
Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 07.11.2017
Stav: Prijaté

Ulica Dolina

Mesto/obec
Becherov
Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 07.11.2017
Stav: Prijaté

Ulica kpt. Nálepku

Mesto/obec
Becherov
Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 07.11.2017
Stav: Prijaté

sdfgsd

Mesto/obec
Becherov
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 07.11.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Becherov
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 07.11.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Becherov
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 07.11.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Becherov
Stránka 1 z 2