Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Becherov
Obecný úrad Becherov 135
086 35 Becherov


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00  

Obec Becherov
Obecný úrad Becherov 135
086 35 Becherov

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 54 4798 316

Web: www.obecbecherov.sk

E-mail: becherov@pobox.sk

IČO: 00321869

DIČ: 2020622945

Bankové spojenie

IBAN: