eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Prenájom hnuteľného majetku obce (mesta)

Mesto/ Obec, ako vlastník a správca majetku nakladá s majetkom v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce. V rámci hospodárenia s majetkom môže dospieť k rozhodnutiu o prenájme majetku. Služba slúži na odoslanie žiadosti na prenájom hnuteľného majetku obce, ktorý je uverejnený na úradnej tabuli.


Dátum zverejnenia: 25.03.2019

Dátum poslednej zmeny: 05.08.2019